Kategoria: Energetyka

Typy elektrowni wodnych

Siła płynąca z wody była wykorzystywana jeszcze przed wynalezieniem elektryczności – w starożytności napędzano nią młyny. Współczesne elektrownie wodne mogą mieć wiele zastosowań. Dlatego też

Czy wiatr wystarczy?

W latach siedemdziesiątych XX wieku elektrownie wiatrowe miały być odpowiedzią na kryzys naftowy. Wtedy też podejmowano pierwsze próby wykorzystania ich na

Przetwarzanie gazu ziemnego

Gaz ziemny występuje naturalnie w skorupie ziemskiej, jednak jest finalna postać znacznie rożni się od tej pierwotnej. Gaz ziemny, który dociera do końcowego odbiorcy, jest

Najpopularniejsze sposoby wykorzystywanie gazu LNG

Gaz LNG jest wykorzystywany jako paliwo napędowe w środkach transportu, jednak warto wiedzieć o tym, że nie jest to jego jedyne ani też główne zastosowanie. LNG jest bowiem przeważnie transportowany