Jakie są typy elektrowni wiatrowych

www.eilawski.pl

Elektrownie wiatrowe można podzielić ze względu na zastosowanie, moc oraz ich lokalizację. Wyróżnia się zatem elektrownie przydomowe i przemysłowe, elektrownie mikro, małe oraz duże, a także lądowe oraz morskie. Na potrzeby prywatnych użytkowników stosuje się mikro oraz małe elektrownie.

Natomiast duże elektrownie przemysłowe wykorzystuje się na większą skalę i służą one do sprzedaży energii. Przydomowe elektrownie są w stanie wyprodukować taką ilość energii, która wystarczy nawet na kilka gospodarstw domowych. Montuje się je zazwyczaj w pobliżu domów, które będą odbiorcami energii.

Na potrzeby przemysłowe tworzy się natomiast tzw. farmy wiatrowe. Jedna taka farma składa się z kilkudziesięciu turbin, z których każda ma moc 30kW.

Farmy wiatrowe można instalować zarówno na lądzie jak i na morzach. Chociaż ich instalacje na wodzie są dużo droższe, to jednak są bardziej opłacalne ze względu ich większą powierzchnię oraz występujące na morzach korzystniejsze warunki wietrzne.