Przetwarzanie gazu ziemnego

PV Energia http://ewpa-sklep.pl/category/maszyny-ciezkie-agregaty

Gaz ziemny występuje naturalnie w skorupie ziemskiej, jednak jest finalna postać znacznie rożni się od tej pierwotnej. Gaz ziemny, który dociera do końcowego odbiorcy, jest bowiem bardzo przetworzony, a cały proces jego przetwarzania służy m. in. poprawieniu jego jakości i podniesieniu wartości energetycznej. Gaz ziemny, który jest dostarczany do odbiorców jest gazem wysokometanowym. Po wydobyciu z ziemi jest na początku oczyszczany z zanieczyszczeń.

www.mamik0.pl

Dopiero później przetwarza się jego skład i wzbogaca wartość. Niektóre ze składników gazu ziemnego takie jak propan, butan czy czy etan są bardzo dobre jako składnik paliwa, jednak muszą zostać usunięte z gazu ziemnego, gdyż nie mogą zostać wtłoczone do gazociągów, gdyż zaczęłyby się w nich skraplać. Gaz ziemny w swojej naturalnej postaci ma też w składzie parę wodną siarkę, siarkowodór oraz śladowe ilości ropy naftowej. Sam proces przetwarzania gazu ziemnego nie należy do bardzo skomplikowanych i kosztownych, jest na pewno o wiele tańszy i prostszy niż np. proces przetwarzania ropy naftowej. Nie wymaga też rozbudowanych sprzętów i technologii, dzięki czemu proces ten można przeprowadzać w wielu miejscach na świecie.