Geotermia – energia z wnętrza Ziemi

https://hidroma.pl/produkty/silniki-elektryczne/ https://etak.eu/pl/menu/transformatory-trojfazowe-199.html

Nawet odnawialne źródła energii, które wydają się zupełnie nieszkodliwe dla środowiska, budzą wiele kontrowersji. Właśnie dlatego ciągle poszukiwane są nowe rozwiązania. Wieloletnie eksperymenty doprowadziły do pierwszych udanych prób wykorzystania energii geotermalnej. W tym przypadku wykorzystuje się energię termiczną skał, które znajdują się głęboko we wnętrzu Ziemi.

Pobierana jest za pomocą głębokich odwiertów. Do nich wtłaczana jest chłodna woda, która wraca na górę drugim odwiertem, po wymianie temperatury z gorącymi skałami. Podobne procesy są źródłem ciepła w popularnych źródłach termalnych. Zaletą korzystania z energii geotermalnej jest to, że może ona być samodzielnym źródłem ciepła.

Może stanowić podstawę układu centralnego ogrzewania i nie wymaga zastosowania żadnych urządzeń wspomagających. W przypadku źródeł szczególnie gorących, geotermia wykorzystywana jest również do produkcji energii elektrycznej. Geotermia, pomimo swoich niewątpliwych zalet, niesie ze sobą również kilka niepodważalnych, poważnych zagrożeń. Zaliczamy do nich zanieczyszczenia wód głębinowych, a także uwalnianie różnych gazów, w tym radonu i siarkowodoru.