Firma, która zna swoją wartość

Mówi się często o tym, że w ramach outsourcingu nie powinno zlecać się zadań, które stanowią o wartości i prestiżu firmy. Do zadań zleconych należy zaliczać te zadania, które na przestrzeni czasu, kiedy to dana firma funkcjonuje nie okażą się być dla niej strategiczne. Często zleca się więc zdania poboczne, które nie są dla firmy nad wyraz istotne.

Po co jedna firma zleca wykonanie pewnych zadań innej firmie? Przede wszystkim po to, by firma zlecająca mogła skupić na tym, by zrealizować zadania, które są ważne w perspektywie jej funkcjonowania na rynku. Każda firma ma jakąś misję, którą w ramach swojej działalności realizuje. Często firma skupiając się na realizacji tego celu nie ma już czasu na wykonywanie innych zadań, które z punktu widzenia właśnie realizacji tej misji są mniej ważne, jednak wciąż istotne.

Wpływ na to, że jedna firma zleca drugiej firmie wykonanie zadania ma także fakt, że firma nie dysponuje odpowiednio wykwalifikowanymi pracownikami do tego, by mogli wykonywać niektóre zadania. Dobrym przykładem jest tu ochrona. By bowiem wykonywać funkcje ochronne, należy zatrudniać pracowników doświadczonych, którzy dają firmie gwarancję bezpieczeństwa.