Eksport surowców

ajan polska https://www.sunex.pl/

Polskim politykom od lat marzy się całkowite uniezależnienie naszego kraju od zagranicznych surowców. Od lat posiłkujemy się surowcami z Rosji, Niemiec, czy chociażby Czech.

Polska nie jest samowystarczalnym krajem pod względem zaopatrzenia w surowce energetyczne. Importujemy ropę naftową i gaz ziemny.

Jednoczenie Polska od wielu lat jest jednym z większych eksporterów węgla, jednak wpływy z eksportu węgla nie pokrywają wydatków na zakup ropy naftowej i gazu ziemnego. Polscy ekonomiści zakładają, że przez najbliższych dziesięć lat będziemy eksportować między 4 a 6 mln ton węgla energetycznego.

Co więcej od kilku lat w Europie panuje nie tylko moda, ale przede wszystkim chęć dbania o środowisko naturalne. Co za tym idzie – nasi sąsiedzi raczej nie są zadowoleni z tak dużej ilości eksportowanego węgla (kamiennego i brunatnego), który wpływa na globalne ocieplenie.

Poza tym polska gospodarka od lat pod względem sprzedaży surowców ma się kiepsko – wszystkiego więcej kupujemy niż sprzedajemy.  .