Czy wiatr wystarczy?

przesiewacze bębnowe producent naprawa maszyn budowlanych Poznań

W latach siedemdziesiątych XX wieku elektrownie wiatrowe miały być odpowiedzią na kryzys naftowy. Wtedy też podejmowano pierwsze próby wykorzystania ich na skalę masową. Do końca stulecia nie miały jednak okazji zostać znaczącym źródłem energii.

Dziś jednak coraz częściej są doceniane. Najpowszechniejsze w pozyskiwaniu energii wprost z powietrza jest stosowanie turbin wiatrowych, które kolokwialnie nazywamy po prostu wiatrakami. Składają się one z ogromnego wirnika, zamontowanego na wysokiej wieży, która połączona jest z generatorem prądu.

Aby uzmysłowić sobie wymiary tych kolosów, warto wiedzieć, że największe produkowane współcześnie urządzenia tego typu sięgają 187 metrów wysokości. Średnica wirnika zamieszczonego na tak wysokiej wieży może mieć nawet 164 metry. Największą wadą turbin wiatrowych jest to, że przez większość czasu nie pracują one z pełną mocą.

www.ciuchometr.pl

Dzieje się tak ze względu na zmienność siły wiatru. Odbiorcy tak produkowanej energii elektrycznej nie mogą jednak być uzależnieni od pogody. Dlatego też często przy elektrowni wiatrowej znajduje się także wspomagająca, tradycyjna.

Zlikwidować problem niestałości dopływu energii może również wykorzystywanie promieniowania słonecznego równocześnie z działaniem elektrowni wiatrowej.