Typy elektrowni wodnych

serwis klimatyzacji http://zbiorstal.pl/produkty/zbiorniki-hydroforowe

Siła płynąca z wody była wykorzystywana jeszcze przed wynalezieniem elektryczności – w starożytności napędzano nią młyny. Współczesne elektrownie wodne mogą mieć wiele zastosowań. Dlatego też można wyróżnić kilka typów takich transformatorów energii. Istnieją elektrownie, które wykorzystują tylko i wyłącznie naturalną siłę wody.

Zaliczamy do nich elektrownie przepływowe i pływowe. Te pierwsze nie wymagają tworzenia zalewów. Ilość wytwarzanego prądu jest uzależniona od nurtu płynącej wody, w związku z czym często stawia się je w miejscach, gdzie powierzchnia zbiornika jest samoistnie spiętrzona. Potencjalną energię wody morskiej wykorzystują z kolei elektrownie pływowe.

Jak wiadomo prędkość ruchu prądów morskich zmienia się w ciągu doby, ale zmiany te są możliwe do przewidzenia. Inaczej wygląda sytuacja elektrowni szczytowo-pompowych. Służą one do dostosowywania ilości produkowanej energii do jej obecnego zapotrzebowania. W czasie niewielkiego popytu na moc elektryczną, woda pompowana jest do zbiornika znajdującego się na dużej wysokości.

Gdy zaistnieje potrzeba, ciecz zostaje uwolniona i dzięki sile grawitacji, przemieniana jest znów na energię elektryczną.